Обговорення проекту Інвестиційної програми з передачі та постачання електричної енергії

Відповідно до вимог Постанови НКРЕКП № 701 від 25.05.2017р. Про затвердження Змін до Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії та Постанови №866 від 30.06.2017р. Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг ТзОВ «Енергія-Новояворівськ» повідомляє про те, що з 08 серпня по 22 серпня 2017р. відбуватиметься відкрите обговорення проекту Інвестиційної програми з передачі та постачання електричної енергії на 2018 рік.

Пропозиції та зауваження прийматимуться в паперовому вигляді за адресою: 81053 , м. Новояворівськ, вул. Пасічника, 1, приймальна, або в електронному вигляді на адреси: [email protected] та [email protected]
Пропозиції і зауваження мають бути належним чином обґрунтовані та надаватися у визначений строк. Зауваження та пропозиції, що будуть надіслані після 22 серпня 2017р., а також анонімні зауваження і пропозиції не будуть реєструватися та розглядатися."

Проект заходів інвестиційної програми з постачання та передачі електроенергії на 2018 рік
Розділ 6.
№ з/п Найменування заходів інвестиційної програми Одиниця виміру Вартість одиниці продукції, тис. грн (без ПДВ) кількість* тис. грн без ПДВ
1 2 3 4 5 6
1.1 Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання 35 кВ
1 Модернізація ПС-Я 12 шт. 1850.00 1 1850.00
1.1 Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання 10 кВ
1 Модернізація (заміна силового трансформатора) ТП-100кВа "Школа" смт. Шкло шт. 100.00 1 100.00
2 Улаштування ТП-250кВа (будівництво КЛ-10кВ) шт. 500.00 1 500.00
1.3 Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання 0,4 кВ
Усього по розділу 1: 2450.00
2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії
2.1.Покращення обліку електричної енергії,у т.ч.
2.1.1. Впровадження обліку споживання електричної енергії населенням (АСКОЕ)
1 Модернізація АСКОЕ шт. 247.000 1 247.00
2 Щит монтажний ЩМП шт. 1.500 50 75.00
3 Трансформатори струму ТШ-0,66 кл. точн. 0,5S (коеф. 100…400/5) шт. 0.700 43 30.10
4 Портативний прилад контролю параметрів електромережі та електролічильників MT (клас точності 0,1) шт. 280.00 1 280.00
Усього по розділу 2: 94 632.100
3. Впровадження та розвиток АСДТК
Усього по розділу 3: 0.00
4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій
Усього по розділу 4: 0.00
5. Впровадження та розвиток систем зв'язку
1 Архіватор мови шт. 28.00 1 28.00
Усього по розділу 5: 28.00
6. Модернізація та закупівля колісної техніки
Усього по розділу 6: 0.00
7. Інше
1 Універсальний набір інструментів типу YATO для експлуатаційних бригад шт. 3.183 1 3.183
Усього по розділу 7: 3.183
Усього по програмі: 3,113.2830

Директор
(або особа, яка виконує його обов'язки) (підпис)

"____" ____________ 20___ року